YHTEYSTIEDOT

Suomen Infrakivi Oy
Y-tunnus: 3001036-5
+358-50-589-2108
info@infrakivi.fi

Toimitusjohtaja
Jani Nygård
+358-50-589-2108
jani@infrakivi.fi

Varatoimitusjohtaja
Rando Tori
+358-50-589-2107
rando@infrakivi.fi

Laskutus
Hyvä yhteistyökumppanimme
Suomen Infrakivi Oy ottaa vastaan ostolaskut sähköisessä muodossa.
Laskussa tulee olla viitetietona tilaajalta saatu tilausviite tai tilaajan nimi.

OVT tunnus laskujen vastaanottoon
003730010365
Operaattoritunnus
003721291126
Operattori
Maventa

Lasku sähköpostitse
Laskun voi lähettää myös PDF-muodossa sähköpostilla osoitteeseen:
invoice-30010365@kollektor.fi

Lasku paperisena postitse
Mikäli et pysty lähettämään laskuja sähköisesti tai sähköpostilla, pyydämme toimittamaan paperiset
ostolaskut osoitteella:
Suomen Infrakivi Oy
30010365
PL 100
80020 Kollektor Scan
Sarjanumeron tulee olla mukana jokaisen laskun osoitekentässä, jotta lasku voidaan tunnistaa oikealle
yritykselle kuuluvaksi. Mikäli osoite on vain kuoressa, ei skannauksen jälkeen vastaanottajaa enää voida
tunnistaa sarjanumeron perusteella.

Huomaathan, että skannausosoitteeseen voi lähettää pelkästään laskuja, ei muita asiakirjoja. Muut
asiakirjat toimitetaan postiosoitteeseemme:
Suomen Infrakivi Oy
Kassivikintie 120
01180 Kalkkiranta
Lisätietoja asiasta saat kysymällä osoitteesta
laskutus@infrakivi.fi